DAZ là gì? Nghĩa của từ daz

DAZ là gì?

DAZ“Digital Audio Zone” trong tiếng Anh.

DAZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DAZ“Digital Audio Zone”.

Digital Audio Zone: Vùng âm thanh kỹ thuật số.

Một số kiểu DAZ viết tắt khác:

Deutsche Allgemeine Zeitung.

Deutschen Architektur Zentrum.

Giải thích ý nghĩa của DAZ

DAZ có nghĩa “Digital Audio Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng âm thanh kỹ thuật số”.