DCAA là gì? Nghĩa của từ dcaa

DCAA là gì?

DCAA“Defense Contract Audit Agency” trong tiếng Anh.

DCAA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCAA“Defense Contract Audit Agency”.

Defense Contract Audit Agency: Cơ quan Kiểm toán Hợp đồng Quốc phòng.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DCAA

DCAA có nghĩa “Defense Contract Audit Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Kiểm toán Hợp đồng Quốc phòng”.