DCC là gì? Nghĩa của từ dcc

DCC là gì?

DCC“Digital Command Control” trong tiếng Anh.

DCC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCC“Digital Command Control”.

Digital Command Control: Digital Command Control.
mô hình đường sắt.

Một số kiểu DCC viết tắt khác:

Direct Client-to-Client: Trực tiếp giữa khách hàng với khách hàng.
Internet Relay Chat.

Dismounted Close Combat: Chiến đấu gần tháo gỡ.

Dallas Christian College: Cao đẳng Cơ đốc giáo Dallas.

Giải thích ý nghĩa của DCC

DCC có nghĩa “Digital Command Control”, dịch sang tiếng Việt là “Digital Command Control”.