DCCT là gì? Nghĩa của từ dcct

DCCT là gì?

DCCT“Diabetes Control and Complications Trial” trong tiếng Anh.

DCCT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCCT“Diabetes Control and Complications Trial”.

Diabetes Control and Complications Trial: Thử nghiệm kiểm soát và biến chứng bệnh tiểu đường.

Một số kiểu DCCT viết tắt khác:

Directed Channel Change Table: Bảng thay đổi kênh được hướng dẫn.

DC Current Transformer: Biến dòng DC.

Giải thích ý nghĩa của DCCT

DCCT có nghĩa “Diabetes Control and Complications Trial”, dịch sang tiếng Việt là “Thử nghiệm kiểm soát và biến chứng bệnh tiểu đường”.