DCFC là gì? Nghĩa của từ dcfc

DCFC là gì?

DCFC“Death Cab for Cutie” trong tiếng Anh.

DCFC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCFC“Death Cab for Cutie”.

Death Cab for Cutie: Death Cab for Cutie.

Giải thích ý nghĩa của DCFC

DCFC có nghĩa “Death Cab for Cutie”, dịch sang tiếng Việt là “Death Cab for Cutie”.