DCIMS là gì? Nghĩa của từ dcims

DCIMS là gì?

DCIMS“Dental Classification Information Management System” trong tiếng Anh.

DCIMS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCIMS“Dental Classification Information Management System”.

Dental Classification Information Management System: Hệ thống quản lý thông tin phân loại nha khoa.

Một số kiểu DCIMS viết tắt khác:

Dismounted Combat Identification Marking System: Hệ thống đánh dấu nhận dạng chiến đấu tháo gỡ.

Giải thích ý nghĩa của DCIMS

DCIMS có nghĩa “Dental Classification Information Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản lý thông tin phân loại nha khoa”.