DCMA là gì? Nghĩa của từ dcma

DCMA là gì?

DCMA“Defense Contract Management Agency” trong tiếng Anh.

DCMA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCMA“Defense Contract Management Agency”.

Defense Contract Management Agency: Cơ quan quản lý hợp đồng quốc phòng.

Một số kiểu DCMA viết tắt khác:

Dhow Countries Music Academy: Học viện âm nhạc Dhow Countries.

Director of Music Academy: Giám đốc Học viện Âm nhạc.

Digital Communication and Media Arts: Truyền thông Kỹ thuật số và Nghệ thuật Truyền thông.

Dichloran Chloramphenicol Malt Agar: Thạch mạch nha Dichloran chloramphenicol.

Giải thích ý nghĩa của DCMA

DCMA có nghĩa “Defense Contract Management Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan quản lý hợp đồng quốc phòng”.