DCW là gì? Nghĩa của từ dcw

DCW là gì?

DCW“Digital Chart of the World” trong tiếng Anh.

DCW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCW“Digital Chart of the World”.

Digital Chart of the World: Biểu đồ kỹ thuật số của thế giới.

Giải thích ý nghĩa của DCW

DCW có nghĩa “Digital Chart of the World”, dịch sang tiếng Việt là “Biểu đồ kỹ thuật số của thế giới”.