DCYSC là gì? Nghĩa của từ dcysc

DCYSC là gì?

DCYSC“Discovery Channel Young Scientist Challenge” trong tiếng Anh.

DCYSC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DCYSC“Discovery Channel Young Scientist Challenge”.

Discovery Channel Young Scientist Challenge: Thử thách nhà khoa học trẻ của Discovery Channel.

Giải thích ý nghĩa của DCYSC

DCYSC có nghĩa “Discovery Channel Young Scientist Challenge”, dịch sang tiếng Việt là “Thử thách nhà khoa học trẻ của Discovery Channel”.