DEN là gì? Nghĩa của từ den

DEN là gì?

DEN“Denmark” trong tiếng Anh.

DEN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DEN“Denmark”.

Denmark: Đan Mạch.
IOC và FIFA trigram, nhưng không phải ISO 3166.

Giải thích ý nghĩa của DEN

DEN có nghĩa “Denmark”, dịch sang tiếng Việt là “Đan Mạch”.