DF là gì? Nghĩa của từ df

DF là gì?

DF“Direct Fire” trong tiếng Anh.

DF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DF“Direct Fire”.

Direct Fire: Cháy trực tiếp.

Một số kiểu DF viết tắt khác:

Direction Finding: Tìm hướng.

Distrito Federal: Distrito Federal.
tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha cho "quận liên bang".

Giải thích ý nghĩa của DF

DF có nghĩa “Direct Fire”, dịch sang tiếng Việt là “Cháy trực tiếp”.