DFAD là gì? Nghĩa của từ dfad

DFAD là gì?

DFAD“Digital Feature Analysis Data” trong tiếng Anh.

DFAD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DFAD“Digital Feature Analysis Data”.

Digital Feature Analysis Data: Dữ liệu phân tích tính năng kỹ thuật số.

Giải thích ý nghĩa của DFAD

DFAD có nghĩa “Digital Feature Analysis Data”, dịch sang tiếng Việt là “Dữ liệu phân tích tính năng kỹ thuật số”.