DFB là gì? Nghĩa của từ dfb

DFB là gì?

DFB“Deutscher Fußball-Bund” trong tiếng Anh.

DFB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DFB“Deutscher Fußball-Bund”.

Deutscher Fußball-Bund: Deutscher Fußball-Bund.
tiếng Đức có nghĩa là "Hiệp hội bóng đá Đức".

Giải thích ý nghĩa của DFB

DFB có nghĩa “Deutscher Fußball-Bund”, dịch sang tiếng Việt là “Deutscher Fußball-Bund”.