DFL là gì? Nghĩa của từ dfl

DFL là gì?

DFL“Degree of Financial Leverage” trong tiếng Anh.

DFL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DFL“Degree of Financial Leverage”.

Degree of Financial Leverage: Mức độ đòn bẩy tài chính.

Một số kiểu DFL viết tắt khác:

Democratic-Farmer-Labor: Dân chủ-Nông dân-Lao động.
Tên gọi đầy đủ của chi nhánh Minnesota của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ.

Deutsche Fußball Liga: Deutsche Fußball Liga.
Tiếng Đức: "Liên đoàn bóng đá Đức".

Minnesota Democratic–Farmer–Labor Party: Đảng Dân chủ – Nông dân – Lao động Minnesota (Hoa Kỳ).

Design For Logistics: Thiết kế cho Logistics.

Giải thích ý nghĩa của DFL

DFL có nghĩa “Degree of Financial Leverage”, dịch sang tiếng Việt là “Mức độ đòn bẩy tài chính”.