DHTFYSS là gì? Nghĩa của từ dhtfyss

DHTFYSS là gì?

DHTFYSS“U.S. Don't Have Time For You Silly S****” trong tiếng Anh.

DHTFYSS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DHTFYSS“U.S. Don't Have Time For You Silly S****”.

U.S. Don't Have Time For You Silly S****: Chúng tôi không có thời gian cho bạn ngớ ngẩn S ****.

Giải thích ý nghĩa của DHTFYSS

DHTFYSS có nghĩa “U.S. Don't Have Time For You Silly S****”, dịch sang tiếng Việt là “Chúng tôi không có thời gian cho bạn ngớ ngẩn S ****”.