DI là gì? Nghĩa của từ di

DI là gì?

DI“Defective Interfering” trong tiếng Anh.

DI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DI“Defective Interfering”.

Defective Interfering: Can thiệp khiếm khuyết.

Một số kiểu DI viết tắt khác:

Discovery Institute: Viện khám phá.

Diabetes Insipidus: Bệnh đái tháo đường.

Division of Investigation: Phòng điều tra.

Direction Italy: Hướng Ý.

Giải thích ý nghĩa của DI

DI có nghĩa “Defective Interfering”, dịch sang tiếng Việt là “Can thiệp khiếm khuyết”.