DIA là gì? Nghĩa của từ dia

DIA là gì?

DIA“U.S. Defense Intelligence Agency” trong tiếng Anh.

DIA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DIA“U.S. Defense Intelligence Agency”.

U.S. Defense Intelligence Agency: Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DIA

DIA có nghĩa “U.S. Defense Intelligence Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hoa Kỳ”.