DID là gì? Nghĩa của từ did

DID là gì?

DID“Dissociative Identity Disorder” trong tiếng Anh.

DID là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DID“Dissociative Identity Disorder”.

Dissociative Identity Disorder: Rối loạn nhận dạng phân ly.
Hay còn được biết đến với tên gọi "rối loạn đa nhân cách", một dạng trình trạng liên quan đến rối loạn tâm thần.

Một số kiểu DID viết tắt khác:

Double ImmunoDiffusion: Miễn dịch kép.

Direct Inward Dialing: Quay số nội bộ trực tiếp.

Giải thích ý nghĩa của DID

DID có nghĩa “Dissociative Identity Disorder”, dịch sang tiếng Việt là “Rối loạn nhận dạng phân ly”.