DIF là gì? Nghĩa của từ dif

DIF là gì?

DIF“Data Interchange Format” trong tiếng Anh.

DIF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DIF“Data Interchange Format”.

Data Interchange Format: Định dạng trao đổi dữ liệu.

Giải thích ý nghĩa của DIF

DIF có nghĩa “Data Interchange Format”, dịch sang tiếng Việt là “Định dạng trao đổi dữ liệu”.