DIFAR là gì? Nghĩa của từ difar

DIFAR là gì?

DIFAR“DIrectional Frequency Analysis and Recording” trong tiếng Anh.

DIFAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DIFAR“DIrectional Frequency Analysis and Recording”.

DIrectional Frequency Analysis and Recording: Phân tích và ghi lại tần số đa hướng.

Giải thích ý nghĩa của DIFAR

DIFAR có nghĩa “DIrectional Frequency Analysis and Recording”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích và ghi lại tần số đa hướng”.