DISCO là gì? Nghĩa của từ disco

DISCO là gì?

DISCO“Distribution Company” trong tiếng Anh.

DISCO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DISCO“Distribution Company”.

Distribution Company: Công ty phân phối.

Một số kiểu DISCO viết tắt khác:

Defense Industrial Security Clearance Organization: Tổ chức giải phóng mặt bằng an ninh công nghiệp quốc phòng.

Defense Industrial Security Clearance Office: Văn phòng thông quan an ninh công nghiệp quốc phòng.

Dominion Iron and Steel Company: Công ty sắt thép Dominion.

Digital Innovation and Strategic Competence in Organizations: Đổi mới kỹ thuật số và Năng lực chiến lược trong các tổ chức.

Giải thích ý nghĩa của DISCO

DISCO có nghĩa “Distribution Company”, dịch sang tiếng Việt là “Công ty phân phối”.