DJ là gì? Nghĩa của từ dj

DJ là gì?

DJ“Disc Jockey” trong tiếng Anh.

DJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DJ“Disc Jockey”.

Disc Jockey: Đĩa Jockey.

Một số kiểu DJ viết tắt khác:

Dinner Jacket: Áo khoác dạ.

Djibouti: Djibouti.
ISO 3166 digram, mã quốc gia FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của DJ

DJ có nghĩa “Disc Jockey”, dịch sang tiếng Việt là “Đĩa Jockey”.