DJD là gì? Nghĩa của từ djd

DJD là gì?

DJD“Degenerative Joint Disease” trong tiếng Anh.

DJD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DJD“Degenerative Joint Disease”.

Degenerative Joint Disease: Bệnh thoái hóa khớp.

Một số kiểu DJD viết tắt khác:

Dublin Julian Day: Ngày Julian Dublin.

Discoveries in the Judaean Desert: Khám phá sa mạc Judaean.

Giải thích ý nghĩa của DJD

DJD có nghĩa “Degenerative Joint Disease”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh thoái hóa khớp”.