DK là gì? Nghĩa của từ dk

DK là gì?

DK“Denmark” trong tiếng Anh.

DK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DK“Denmark”.

Denmark: Đan Mạch.
ISO 3166 digram.

Giải thích ý nghĩa của DK

DK có nghĩa “Denmark”, dịch sang tiếng Việt là “Đan Mạch”.