DKC là gì? Nghĩa của từ dkc

DKC là gì?

DKC“District Knowledge Center” trong tiếng Anh.

DKC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DKC“District Knowledge Center”.

District Knowledge Center: Trung tâm tri thức huyện.

Một số kiểu DKC viết tắt khác:

Dyskeratosis congenita: Dyskeratosis bẩm sinh.

Dutch Kennel Club: Câu lạc bộ cũi Hà Lan.

Democratic Kerala Congress: Đại hội Kerala Dân chủ.

Dallas Karting Complex: Khu phức hợp Dallas Karting.

Giải thích ý nghĩa của DKC

DKC có nghĩa “District Knowledge Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm tri thức huyện”.