DKO là gì? Nghĩa của từ dko

DKO là gì?

DKO“Double KnockOut” trong tiếng Anh.

DKO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DKO“Double KnockOut”.

Double KnockOut: Đo ván kép.
Dùng trong các môn thể thao đối kháng, hoặc trong trong game.

Một số kiểu DKO viết tắt khác:

Defense Knowledge Online: Tri thức quốc phòng trực tuyến.

Don't Know Option: Không biết tùy chọn.

Giải thích ý nghĩa của DKO

DKO có nghĩa “Double KnockOut”, dịch sang tiếng Việt là “Đo ván kép”.

Ngoài xuất hiện trong các trò chơi thì từ này còn sử dụng trong lĩnh vực gene (gen) - di truyền. Theo đó thì DKO (Double knockout) là "loại trực tiếp kép" - loại bỏ 2 genes đồng thời trong một sinh vật.