DLP là gì? Nghĩa của từ dlp

DLP là gì?

DLP“Data Loss Prevention” trong tiếng Anh.

DLP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DLP“Data Loss Prevention”.

Data Loss Prevention: Ngăn ngừa mất dữ liệu.
Liên quan đến lĩnh vực bảo mật máy tính.

Một số kiểu DLP viết tắt khác:

Dyslipidemia: Rối loạn lipid máu.

Digital Light Processing: Xử lý ánh sáng kỹ thuật số.

Giải thích ý nghĩa của DLP

DLP có nghĩa “Data Loss Prevention”, dịch sang tiếng Việt là “Ngăn ngừa mất dữ liệu”.