DLSA là gì? Nghĩa của từ dlsa

DLSA là gì?

DLSA“Defense Legal Services Agency” trong tiếng Anh.

DLSA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DLSA“Defense Legal Services Agency”.

Defense Legal Services Agency: Cơ quan Dịch vụ Pháp lý Quốc phòng.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DLSA

DLSA có nghĩa “Defense Legal Services Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Dịch vụ Pháp lý Quốc phòng”.