DLSC là gì? Nghĩa của từ dlsc

DLSC là gì?

DLSC“U.S. Defense Logistics Services Center” trong tiếng Anh.

DLSC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DLSC“U.S. Defense Logistics Services Center”.

U.S. Defense Logistics Services Center: Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Quốc phòng Hoa Kỳ.

Một số kiểu DLSC viết tắt khác:

U.S. Defense Logistics Support Command: Bộ Tư lệnh Hỗ trợ Hậu cần Quốc phòng Hoa Kỳ.

Diploma in Library Science: Văn bằng Khoa học Thư viện.
DLSc.

Department of Library Special Collections: Bộ sưu tập đặc biệt của Thư viện.

Direct Loan Servicing Center: Trung tâm Dịch vụ Cho vay Trực tiếp.

Directorate of Land Strategic Concepts: Tổng cục các khái niệm chiến lược đất đai.
Canada.

Dominican Lay Scholars Community: Cộng đồng Học giả Giáo dân Đaminh.

Giải thích ý nghĩa của DLSC

DLSC có nghĩa “U.S. Defense Logistics Services Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Quốc phòng Hoa Kỳ”.