DM là gì? Nghĩa của từ dm

DM là gì?

DM“Dominica” trong tiếng Anh.

DM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DM“Dominica”.

Dominica: Dominica.
ISO 3166 digram.

Một số kiểu DM viết tắt khác:

Dungeon Master: Dungeon Master.
trò chơi nhập vai.

Giải thích ý nghĩa của DM

DM có nghĩa “Dominica”, dịch sang tiếng Việt là “Dominica”.