DMC là gì? Nghĩa của từ dmc

DMC là gì?

DMC“Defense Management Council” trong tiếng Anh.

DMC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DMC“Defense Management Council”.

Defense Management Council: Hội đồng quản lý quốc phòng.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của DMC

DMC có nghĩa “Defense Management Council”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng quản lý quốc phòng”.