DMD là gì? Nghĩa của từ dmd

DMD là gì?

DMD“Digital Micromirror Device” trong tiếng Anh.

DMD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DMD“Digital Micromirror Device”.

Digital Micromirror Device: Thiết bị Micromirror kỹ thuật số.

Một số kiểu DMD viết tắt khác:

Digital Multilayer Disk: Đĩa đa lớp kỹ thuật số.

Dentariae medicinae doctor: Bác sĩ y khoa Dentariae.
tiếng Latinh, "bác sĩ nha khoa".

Giải thích ý nghĩa của DMD

DMD có nghĩa “Digital Micromirror Device”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị Micromirror kỹ thuật số”.