DMI là gì? Nghĩa của từ dmi

DMI là gì?

DMI“Desktop Management Interface” trong tiếng Anh.

DMI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DMI“Desktop Management Interface”.

Desktop Management Interface: Giao diện quản lý máy tính để bàn.
máy tính.

Giải thích ý nghĩa của DMI

DMI có nghĩa “Desktop Management Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện quản lý máy tính để bàn”.