DMOS là gì? Nghĩa của từ dmos

DMOS là gì?

DMOS“Double Diffused MOS transistor” trong tiếng Anh.

DMOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DMOS“Double Diffused MOS transistor”.

Double Diffused MOS transistor: Bóng bán dẫn MOS khuếch tán kép.
MOS: kim loại – oxit – bán dẫn.

Giải thích ý nghĩa của DMOS

DMOS có nghĩa “Double Diffused MOS transistor”, dịch sang tiếng Việt là “Bóng bán dẫn MOS khuếch tán kép”.