DMRB là gì? Nghĩa của từ dmrb

DMRB là gì?

DMRB“Design Manual for Roads and Bridges” trong tiếng Anh.

DMRB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DMRB“Design Manual for Roads and Bridges”.

Design Manual for Roads and Bridges: Sổ tay Thiết kế Cầu đường.

Giải thích ý nghĩa của DMRB

DMRB có nghĩa “Design Manual for Roads and Bridges”, dịch sang tiếng Việt là “Sổ tay Thiết kế Cầu đường”.