DMU là gì? Nghĩa của từ dmu

DMU là gì?

DMU“Diesel Multiple Unit” trong tiếng Anh.

DMU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DMU“Diesel Multiple Unit”.

Diesel Multiple Unit: Nhiều đơn vị Diesel.

Giải thích ý nghĩa của DMU

DMU có nghĩa “Diesel Multiple Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Nhiều đơn vị Diesel”.