DMV là gì? Nghĩa của từ dmv

DMV là gì?

DMV“Department of Motor Vehicles” trong tiếng Anh.

DMV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DMV“Department of Motor Vehicles”.

Department of Motor Vehicles: Bộ phận của xe có động cơ.

Giải thích ý nghĩa của DMV

DMV có nghĩa “Department of Motor Vehicles”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ phận của xe có động cơ”.