DMZ là gì? Nghĩa của từ dmz

DMZ là gì?

DMZ“DeMilitarized Zone” trong tiếng Anh.

DMZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DMZ“DeMilitarized Zone”.

DeMilitarized Zone: Khu phi quân sự.

Giải thích ý nghĩa của DMZ

DMZ có nghĩa “DeMilitarized Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Khu phi quân sự”.