DNN là gì? Nghĩa của từ dnn

DNN là gì?

DNN“Deep Neural Network” trong tiếng Anh.

DNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DNN“Deep Neural Network”.

Deep Neural Network: Mạng thần kinh sâu.

Một số kiểu DNN viết tắt khác:

DotNetNuke.

Design Network North: Thiết kế mạng lưới phía bắc.

Derby News Network: Mạng tin tức Derby.

Deaf News Network: Mạng tin tức Điếc.

Dresdner Neueste Nachrichten.

Digital News Network: Mạng tin tức kỹ thuật số.

Dole Nutrition News: Tin tức về dinh dưỡng Dole.

Giải thích ý nghĩa của DNN

DNN có nghĩa “Deep Neural Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng thần kinh sâu”.