DOP là gì? Nghĩa của từ dop

DOP là gì?

DOP“Dominican peso” trong tiếng Anh.

DOP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DOP“Dominican peso”.

Dominican peso: Đồng peso của Dominica.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của DOP

DOP có nghĩa “Dominican peso”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng peso của Dominica”.