DOPE là gì? Nghĩa của từ dope

DOPE là gì?

DOPE“Derivational-Only Popular Etymology” trong tiếng Anh.

DOPE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DOPE“Derivational-Only Popular Etymology”.

Derivational-Only Popular Etymology: Từ nguyên phổ biến chỉ dẫn xuất.

Một số kiểu DOPE viết tắt khác:

Dioleyl phosphatidyl ethanolamine.

Giải thích ý nghĩa của DOPE

DOPE có nghĩa “Derivational-Only Popular Etymology”, dịch sang tiếng Việt là “Từ nguyên phổ biến chỉ dẫn xuất”.