DOS là gì? Nghĩa của từ dos

DOS là gì?

DOS“Denial of Service” trong tiếng Anh.

DOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DOS“Denial of Service”.

Denial of Service: Từ chối dịch vụ.
DoS.

Một số kiểu DOS viết tắt khác:

Density of State: Mật độ của Nhà nước.

Disk Operating System: Hệ điều hành đĩa.

Giải thích ý nghĩa của DOS

DOS có nghĩa “Denial of Service”, dịch sang tiếng Việt là “Từ chối dịch vụ”.