DOTA là gì? Nghĩa của từ dota

DOTA là gì?

DOTA“Defense of the Ancients” trong tiếng Anh.

DOTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DOTA“Defense of the Ancients”.

Defense of the Ancients: Defense of the Ancients.
một trò chơi sử thi trực tuyến phổ biến.

Giải thích ý nghĩa của DOTA

DOTA có nghĩa “Defense of the Ancients”, dịch sang tiếng Việt là “Defense of the Ancients”.