DP là gì? Nghĩa của từ dp

DP là gì?

DP“Display Picture” trong tiếng Anh.

DP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DP“Display Picture”.

Display Picture: Hiển thị hình ảnh.

Một số kiểu DP viết tắt khác:

Decision Point: Điểm quyết định.

Dynamic Programming: Lập trình năng động.

Division de production: Division de production.
công ty xăng dầu Algeria.

Giải thích ý nghĩa của DP

DP có nghĩa “Display Picture”, dịch sang tiếng Việt là “Hiển thị hình ảnh”.