DPA là gì? Nghĩa của từ dpa

DPA là gì?

DPA“UK Defence Procurement Agency” trong tiếng Anh.

DPA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DPA“UK Defence Procurement Agency”.

UK Defence Procurement Agency: Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Vương quốc Anh.

Giải thích ý nghĩa của DPA

DPA có nghĩa “UK Defence Procurement Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Vương quốc Anh”.