DPKO là gì? Nghĩa của từ dpko

DPKO là gì?

DPKO“UN Department for Peacekeeping Operations” trong tiếng Anh.

DPKO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DPKO“UN Department for Peacekeeping Operations”.

UN Department for Peacekeeping Operations: Bộ hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ.

Giải thích ý nghĩa của DPKO

DPKO có nghĩa “UN Department for Peacekeeping Operations”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ”.