DPPDB là gì? Nghĩa của từ dppdb

DPPDB là gì?

DPPDB“Digital Point Positioning Database” trong tiếng Anh.

DPPDB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DPPDB“Digital Point Positioning Database”.

Digital Point Positioning Database: Cơ sở dữ liệu định vị điểm kỹ thuật số.

Giải thích ý nghĩa của DPPDB

DPPDB có nghĩa “Digital Point Positioning Database”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở dữ liệu định vị điểm kỹ thuật số”.