DPRE là gì? Nghĩa của từ dpre

DPRE là gì?

DPRE“Displaced Person or Refugee” trong tiếng Anh.

DPRE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DPRE“Displaced Person or Refugee”.

Displaced Person or Refugee: Displaced Person hoặc Refugee.
Số nhiều Người Displaced và Người tị nạn.

Giải thích ý nghĩa của DPRE

DPRE có nghĩa “Displaced Person or Refugee”, dịch sang tiếng Việt là “Displaced Person hoặc Refugee”.