DQ là gì? Nghĩa của từ dq

DQ là gì?

DQ“Digital Intelligence Quotient” trong tiếng Anh.

DQ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DQ“Digital Intelligence Quotient”.

Digital Intelligence Quotient: Chỉ số thông minh kỹ thuật số.
Hay còn được viết tinh gọn thành Digital Intelligence (Trí thông minh kỹ thuật số).

Một số kiểu DQ viết tắt khác:

Dairy Queen: Nữ hoàng sữa.
Tên một chuỗi nhà hàng phục vụ thức ăn.

Jarvis Island: Đảo Jarvis.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Data Quality: Chất lượng dữ liệu.

Design Qualification: Trình độ thiết kế.

Double-ended queue: Hàng đợi hai đầu.

Disqualification: Không đủ tiêu chuẩn.

Giải thích ý nghĩa của DQ

DQ có nghĩa “Digital Intelligence Quotient”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số thông minh kỹ thuật số”.