DRL là gì? Nghĩa của từ drl

DRL là gì?

DRL“Daytime Running Lights” trong tiếng Anh.

DRL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DRL“Daytime Running Lights”.

Daytime Running Lights: Đèn chạy ban ngày.

Một số kiểu DRL viết tắt khác:

Dorman Roberts Ltd.: Dorman Roberts Ltd..

Giải thích ý nghĩa của DRL

DRL có nghĩa “Daytime Running Lights”, dịch sang tiếng Việt là “Đèn chạy ban ngày”.